top of page

MAXQDA 2022.5 Güncellemesi

MAXQDA 2022.5 güncellemesi ile yeni özellikler ve yeni bir arayüz görünümü sunuyor. Bu güncelleme, verilerini MAXQDA’de istatistiksel olarak analiz eden veya verilerini Excel, SPSS gibi farklı platformlara aktarmak isteyenler için önemli bir güncelleme. Stats modülünün güncellenmesi ile artık çok değişkenli istatistiklere doğru bir adım daha atılıyor. Bunun yanı sıra verilerin nitel analizi için de birtakım gelişmeler mevcut. Yeni gelen ve güncellenen araçların dışında arayüz görünümünde de yenilikler mevcut.


Yeni Kod Karşılaştırması Aracı

Halihazırda belgeler, profiller veya vakalar ve gruplar karşılaştırılabiliyordu. Yeni kod karşılaştırma aracıyla, iki veya daha fazla koddan gelen yorumlar artık birbirleriyle hızlı bir şekilde karşılaştırılabilmekte. Etkileşimli tablo, belgeleri dahil etmek veya hariç tutmak için anında ayarlanabiliyor. Her alıntı etkileşimlidir, böylece tek bir tıklama ile doğrudan kaynağa atlayabilirsiniz.Yeni İstatistik Araçları: Çok Yanıtlı Sorular / Matris Soruları & Küme Analizi


-yalnızca Analytics Pro'da-


Stats modülü MAXQDA Analytics Pro’da mevcuttur. Kod oluşumunu ve belge değişkenlerini sorunsuz bir şekilde analiz etmek; Excel, R, SPSS veya Stata gibi istatistiksel araçlardan veri setlerini içe aktarmak ve analizinize eklemek için "Stats" modülünü kullanabilirsiniz. Böylece farklı programlar arasında ileri geri geçiş yapma zahmetinden kurtulabilirsiniz. MAXQDA Stats ile nitel ve nicel verileri tek bir yerde analiz edebilirsiniz.


MAXQDA 2022.5 güncellemesiyle, çok yanıtlı ve matris sorularının yanı sıra küme analizi için yeni istatistiksel analiz araçları geldi. Çok yanıtlı soruların ve matris sorularının analizi için geliştirilen araçlar, karmaşık veri kümelerini analiz etmenize ve örüntüleri belirlemenize olanak sağlarken, küme analizi daha etkili analiz için benzer veri noktalarını bir araya getirmenize yardımcı olur.

 • Çok Yanıtlı: Birden fazla yanıt içeren anket soruları için yanıt kümeleri tanımlayıp, birleşik sonuç tabloları ve çubuk grafikleri oluşturabilirsiniz. Çapraz tablolar ve gruplandırılmış çubuk grafikleri kullanarak alt gruplar arasında sonuçları karşılaştırabilirsiniz.

 • Matris Soruları: Sabit bir derecelendirme şemasına sahip anket soruları için madde setleri tanımlayabilir (örneğin, “tamamen katılmıyorum” ile “tamamen katılıyorum”) ardından aritmetik ortalama ve eksik değerlerle birleştirilmiş sonuç tabloları veya yığılmış bir çubuk grafik oluşturabilirsiniz.

 • Küme Analizi: Benzer kod oluşumlarına ve değişken değerlerine sahip vakaları belirleyebilir ve gruplandırabilirsiniz. Çeşitli mesafe ölçülerini (Öklid mesafesi ve blok mesafesi gibi) ve gruplama algoritmalarını (average, complete, single, and Ward) kullanabilirsiniz. Farklı sayıda kümeyi test edebilir, sonuçları otomatik olarak güncellenen Tipoloji Tablolarında inceleyebilir ve küme mesafelerini bir çizgi grafiği ile görselleştirebilirsiniz.

 • Diğer İyileştirmeler:

  • Kutu grafikler: Etkileşimli araçlarla aykırı değerleri belirleyebilir, filtreleyebilir, veya kaldırabilrisiniz.

  • Kutu grafikler/Histogramlar: Shapiro-Wilk ile normal dağılım testi.

  • Frekanslar: Analiz edilen vakalardan birinde eksik değer varsa tüm vakaları hariç tutabilirsiniz.

  • Frekanslar: Aritmetik ortalama ve standart sapmayı doğrudan sonuç tablolarında görüntüleyebilirsiniz (tamsayı ve ondalık değişkenler).

Konu Modelleme Aracı (TeamCloud Projeleri İçin)


Doğal Dil İşleme (NLP) dünyasından gelen bu yeni araç, büyük miktarda metin verisini analiz eden kullanıcılar için otomatik sonuçlar üreten bir araçtır. Konu Modelleme, belge grupları, değişkenler ve sözlükler oluşturmak için kullanılabilecek belgelerdeki önemli konuları otomatik olarak tanımlar. Bu özellik şu anda TeamCloud projeleri için kullanılabilir.MAXQDA Ana Menüsünde Yenilikler


MAXQDA ana menüsünde yer alan araç simgeleri, her bir simgenin kolayca tanınmasını sağlamak amacıyla yeni güncelleme ile canlı ve modern bir görünüme kavuştu.


Diğer Yenilikler

 • PDF Dosyaları: PDF belgeleri için geliştirilmiş paragraf tanıma. Artık PDF’lerdeki paragrafları otomatik olarak kodlayabilir ve Gelişmiş Kodlama Sorgusundaki “yakın” ve “takip eden” işlevlerini kullanarak kod ilişkilerini analiz edebilirsiniz. Paragraf sayısı da otomatik olarak bir belge değişkeni olarak eklenir.

 • Kod Frekansları: Birleştirilmiş alt kodlarınızın sıklığını analiz edin ve kaç düzey alt kodu bir araya getirmek istediğinize karar verebilirsiniz.

 • Etkileşimli Alıntı Matrisi: Artık Etkileşimli Alıntı Matrisinin sütunlarında görüntülenen kodlanmış segmentlerle içerik menüsü aracılığıyla kolayca etkileşim kurabilirsiniz.

 • MAXMaps: Artık MAXMaps’te haritaların arka plan rengini değiştirebilirsiniz. Haritada boş bir yere sağ tuş ile tıklayarak arka plan rengini değiştireceğiniz seçeneğe ulaşabilirsiniz.

 • Yerel Arama: Belgenizdeki tüm arama buluşlarınızı her zaman vurgulanmış olarak görebilirsiniz.

 • Kelime Trendleri: Daha da doğru grafikler elde etmek için Kelime Trendleri aracına kübik eklemeler yapıldı.

 • Akıllı Kodlama Aracı: Artık kodları doğrudan Akıllı Kodlama Aracı çalışma alanından etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

151 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Komentar


bottom of page