top of page

Kelime Kombinasyonu Analizinde MAXQDA Kullanımı

Güncelleme tarihi: 26 Kas 2022

Bu yazıda içerik analizinin bir yönü olan Kelime Kombinasyonu Analizine ve MAXQDA üzerinde kullanımına odaklanacağız.


Nitel İçerik Analizi birçok bilimsel disiplinde önemli bir araştırma aracıdır ve birçok farklı yaklaşım ve tekniği kapsar. Araştırmacılar içerik analizini kelimelerin, kelime kombinasyonlarının, kavramların ve temaların varlığını, anlamlarını ve ilişkilerini tespit etmek ve analiz etmek için kullanırlar. Bu yazıda kelime kombinasyonu analizine ve MAXQDA ile nasıl gerçekleştirebileceğinize odaklanacağız.


Neden Kelime Kombinasyonu Analizini Kullanırız?


Veri setimizde tek tek kelimelerin sıklıklarını ve dağılımını analiz etmek, bir metnin genel konusunu ve duygusunu (sentiment) tespit etmemizi sağlayabilir. Bu kapsamda sık kullanılan kelimeler, metinde yer alan önemli temaları bize sunar. Aynı şekilde metinde geçen olumsuz duyguya sahip kelimelerin varlığı konuya yaklaşımın olumsuz yönde gerçekleştiğini ifade edebilir. Ancak, daha derine inmek ve kelimeler arasındaki ilişkiyi anlamak istiyorsak, tek tek kelimeleri analiz etmenin ötesine geçmek faydalı olacaktır. Bu doğrultuda kelime kombinasyonu aracı bizi bu amaca götürecektir.


Verilerimizde hangi kelime dizilerinin ortak olduğunu araştırmak, dilin nasıl kullanıldığı hakkında önemli bilgiler sunabilir. Örneğin, tekrar eden dil kalıpları - yani tekrar eden kelime kombinasyonları - dilin karmaşıklığı, dil yetkinliği ve genel üslup gibi temel özelliklerini yansıtır. Kelime kombinasyonu analizlerini kullanarak araştırmacılar örneğin farklı gazetelerde kullanılan dilin karmaşıklığını karşılaştırabilirler.


Ayrıca, tek bir terim veya kavrama ilişkin anlayışımızı derinleştirmek için kelime kombinasyonu analizini kullanabiliriz. İlgilendiğiniz terimden önce veya sonra gelme olasılığı en yüksek olan kelimeleri keşfetmek, analiz edilen terime yönelik bağlam ve duygu hakkında değerli bilgiler verebilir. Örneğin, olumlu çağrışım yapan bir kelimenin gerçekten bir kişinin bir konuya yönelik olumlu tutumunu yansıtıp yansıtmadığını veya ironi olarak kullanılıp kullanılmadığı anlamak istediğimizde kelimenin bağlamını göz önünde bulundurmamız gerekecektir.


Kelime Kombinasyonu Analizi İçin MAXQDA'in Kullanımı